Metóda riadenej a kontrolovanej detoxikácie

Bývate často chorí. Trpíte sústavnými bolesťami hlavy, chrbtice, kĺbov. Zápasíte s chronickými problémami: vysokým tlakom, astmou, alergiami, zápalmi močových ciest. Ste permanentne unavení, vyčerpaní , trpíte depresívnymi stavmi, teda necítite sa v pohode a podľa lekárov ste zdraví.


Príčinou poruchy funkcie orgánu je toxín – jed.


Začiatky teórie o toxínoch a chorobách siahajú do čias  génia lekárstva Hippokrata.
Chorobu definoval ako zanesenie organizmu resp. jeho štiav, jedovatými látkami. Každé ochorenie malo svoje príznaky podľa toho, ktorá šťava a tým i orgán boli poškodené jedom.


Toxín môže mať charakter materiálny, duševný, alebo duchovný. Chyba programu funkcie napr. imunitného systému môže byť zapríčinená chemikáliou, vírusovou infekciou, alebo úzkosťou, nenávisťou, či inou negatívnou emóciou.


Ľudia nemali ani len tušenia, ako môžu poškodiť ľudský organizmus toxíny ako sú ťažké kovy, rádioaktivita, priemyselná chémia, pesticídy, insekticídy, plesne, vírusy, parazity, ale i splodiny látkovej výmeny.


Preto civilizačné choroby ako je alergia, astma, ekzémy, arterioskleróza, rakovina a ďalšie, nie je možné riešiť pomocou chemikálií. Jedinou možnou prevenciou, ale i liečbou je preladenie chybného programu, preto dochádza k návratu detoxikačnej medicíny.


Jednou z metód, ktoré vidia príčinu zdravotných problémov v zaťažení organizmu toxínmi usadenými v rôznych tkanivách ľudského tela je Metóda C.I.C. (Controlled Inner Cleansing - Riadená vnútorná očista) podľa MUDr. Jonáša alebo “Biorezonančné čistenie organizmu“.


Je to holistická metóda (holos- celý), ktorá sa zaoberá zdravotným stavom človeka z celostného pohľadu. Začína tam, kde klasická medicína končí. Jej výsledky potvrdzujú, že zdravie človeka treba chápať  ako jednotu zdravej psychiky a emocionality a zdravého fyzického tela. Jedno bez druhého nemôže existovať.


Konkrétne typy toxických záťaží zisťuje na základe indikácie prístrojom Salvia, ktorý bol skonštruovaný podľa vynálezu nemeckého lekára Reinholda Volla.  Súčasný prístroj Salvia je modifikácia pôvodného EAV prístroja pre elektroakupunktúrnu diagnostiku.


Na základe výsledkov z merania prístrojom Salvia  sú odporučené vhodné preparáty Joalis (kombinujú znalosti informačnej - vibračnej medicíny a fytoterapie), prípadne ďalšie odporučenia týkajúce sa celkovej životosprávy. Tieto preparáty pomáhajú organizmu zbaviť sa toxických záťaží   a tým aj zdravotných problémov.


Stratégia použitia preparátov sa riadi poznatkami tradičnej čínskej medicíny, ktorá tvorí základ celostného myslenia v starostlivosti o zdravie.


Genialita a jedinečnosť Metódy C.I.C spočíva v tom, že sa v skutočnosti  jedná o naštartovanie prirodzených samo uzdravujúcich pochodov ľudského tela.