Čo sú toxíny

Metoda C.I.C rozoznává a detoxikuje od mnohých typov toxínov. Medzi zdroje toxinov patrí samotná existencia jedinca i ľudstva ako aj  strava či konkurenčné živé organismy.

Každý živý organizmus sa snaží osídliť a ovládnuť čo najväčší životný priestor. Mikroorganizmy preto produkujú mikrobiálne toxíny ako bojové látky, ktoré majú zabrániť imunitnému systému alebo iným mikroorganizmom ich likvidácii.

Organizmus sa prítomnosti toxínov bráni, a tak spontánne robí detoxikáciu – rozkladom toxínov, ich deaktiváciu či fagocytózu (pohltením cudzorodých látok imunitnými bunkami). Poruchy deaktivačných, fagocytárnych, imunitných a vylučovacích mechanizmov vedú k hromadeniu toxických látok. Rôzne tkanivá majú rozdielnu citlivosť na jednotlivé toxíny, a tak vzniká veľká variabilita symptómov a chorôb.

Spontánnu snahu organizmu eliminovať toxíny však blokujú emócie, ktoré svojou prítomnosťou znemožňujú, aby si imunitní systém sám poradil s cudzorodými toxínmi. Jedná sa napr. o emocionálny stres, blokovaný emocionálny konflikt, citovú depriváciu, psychosociálny stres či psychocysty. Súčasne s toxínom je teda treba odstrániť z tkaniva aj tieto blokujúce emócie.

Medzi najčastejšie toxíny patria:

  • toxíny zo životného prostredia (chemické látky, toxické kovy a ich zlúčeniny, rádioaktívne  látky),
  • infekčné mikrobiálne ložiská a ich toxíny
  • emočné toxíny (stres, strach, agresia, pocit viny, prežité životné traumy... atď.)
  • chemické priemyslové, potravinárske, poľnohospodárske, bytové a ďalšie toxíny
  • rádioaktívne látky
  • cudzorodé bielkoviny zo životného prostredia
  • poruchy metabolizmu a metabolické toxíny
  • toxické látky vzniknuté trávením
  • biogénne soli
  • lieky, drogy