Indikácia pomocou Salvie

Pri metóde riadenej a kontrolovanej detoxikácie  sa zisťuje prítomnosť toxínov v ľudskom organizme prevažne pomocou prístroja Salvia a ampuliek alebo prístroja Salvia a počítačového programu EAM set. Súčasný prístroj Salvia je modifikácia pôvodného EAV prístroja pre elektroakupunktúrnu diagnostiku, ktorý bol skonštruovaný podľa vynálezu nemeckého lekára Reinholda Volla.

 
Na rozdiel od klasického merania EAV, kedy sa meria z niekoľkých bodov na končekoch prstov, u tejto modifikácie EAM sa meria len z jedného bodu nachádzajúceho sa v strede dlane tzv. osrdečníka. Prístroj sleduje zmeny v rovnováhe vegetatívneho (autonómneho) nervového systému v sympatiku a parasympatiku. Tieto deje neovplyvňujeme vôľou a prejavujú sa zvlhnutím rúk, rýchlosťou dychu, tepu, zmenami tlaku, rozšírením zorníc. V podstate sleduje zmeny v stresovej a emočnej  reakcii v podvedomí človeka na základe vkladaných dopytov.  Na tejto psychogalvanickej reakcii je založený aj detektor lži.


Po vložení informácie vo forme ampulky, alebo pomocou počítačového programu EAM set , prístroj vie zistiť prítomnosť toxínov v ľudskom organizme a získať celú škálu ďalších informácii, ako napr. kvalitu funkcie jednotlivých orgánov.


Pomocou tohto prístroja je možné testovať  optimalizáciu stravy a jednotlivých potravín, zisťovať znášanlivosť alopatických preparátov či, overovať výber homeopatických preparátov.


Vyšetrenie Salviou nie je bolestivé, sonda indikuje len povrchové napätie kože a zmenu odporu, takzvaný vegetatívny funkční test.