O detoxikačnej metóde

Metóda C.I.C. (Controlled Inner Cleansing - Riadená vnútorná očista) podľa MUDr. Jozefa Jonáša  vidí ako príčinu zdravotných problémov a chorôb v zaťažení organizmu toxínmi usadenými v rôznych tkanivách ľudského tela.  V ukladaní toxínov v tele hrá veľkú rolu aj ľudská psychika.


Toxíny sú vo veľkej miere príčinou nesprávnej funkcie imunitného systému, v dôsledku čoho vznikajú rôzne civilizačné choroby ako sú:  alergia, astma, ekzémy, chronická únava, arterioskleróza, rakovina a ďalšie. Preto je potrebné toxíny z tkanív a celého organizmu permanentne odstraňovať.


Metóda riadenej vnútornej očisty používa k vyčisteniu organizmu od toxínov preparáty Joalis, ktoré v sebe spájajú silu optimálnej kombinácie bylín a holografickej informácie o toxíne v konkrétnom tkanive. Táto kombinácia je potom spúšťačom očistnej reakcie samotného organizmu.


Preparáty smerujú vlastnú imunitu proti konkrétnym toxínom v konkrétnych tkanivách.  Pomocou preparátov Joalis sú z tkanív spolu s konkrétnymi toxínmi vylučované aj škodlivé blokujúce emócie, ktoré umožnili ukladanie škodlivých toxínov.  

Pokiaľ sa toxín nachádza v tkanive, dochádza k jeho vylúčeniu vďaka pôsobeniu samotného imunitného systému už v prvých dňoch a týždňoch užívania prípravkov. Pokiaľ toxín nie je v organizme, nedôjde k spusteniu imunitnej odozvy.
Táto metóda je vhodná ku kombinácii akejkoľvek inej liečby alebo iného alternatívneho postupu. Pokiaľ človek užíva lieky, užíva ich aj naďalej, len pridá prípravky Joalis.

Detoxikácia podľa MUDr. Jonáša je tiež metódou preventívnou. Zistenie toxických záťaží umožňuje zachytiť rizikové faktory skôr, než sa objavia klinické príznaky choroby. Pomocou preparátov Joalis je potom v organizme obnovená rovnováha.


Riadená a kontrolovaná detoxikácia nie je liečebná metóda, preparáty Joalis nie sú lieky, ale o podporujú naštartovať prirodzené samouzdravujúce pochody ľudského tela.