Princíp fungovania preparátov Joalis

Preparáty Joalis sú čisto prírodné produkty spracované unikátnou HDTx-technologiou. Technologiou schopnou ukladať spektrálne holografické informácie o toxínoch do nosiča informácií, ktorým sú bežné potraviny.


Na základe rozpoznania tejto informácie mozog aktivuje v organizme svoj imunitný systém, ktorý tak príslušný toxín vylúči  svojimi vlastnými silami. Druhou zložkou preparátov Joalis sú byliny a iné aktívne látky. Preparáty Joalis teda nedodávajú do tela žiadnu umelú chemickú látku, ani samy o sebe neodstraňujú toxíny – poskytujú organizmu informáciu, ako sa toxínov zbaviť s využitím prirodzených samo liečiacich schopností.


Každý preparát obsahuje veľké množstvo konkrétnych holografických obrazov tkanív a toxínov. Holografický obraz je špeciálna forma záznamu obrazu tvorená laserom, keď pri osvietení obrazu pôvodným zdrojom svetla vznikne virtuálny trojrozmerný obraz, ktorý nie je možné odlíšiť od reality. Holografický obraz má veľa zaujímavých vlastností napr. každá malá časť obrazu nesie informáciu o celku. Pretože mozog pracuje na holografickom princípe, pri užívaní preparátov, dokáže obrazy rozobrať, premietnuť si ich a reagovať na ne.


Tento proces má dlhodobejší charakter, ústup problémov možno očakávať zhruba po mesiaci, v závislosti od závažnosti problému a čase jeho trvania.